statistik från Statistiska centralbyråns yrkesregister använts. Statistiken finns tillgänglig för åren 2015–2018. För 2019 har vi gjort en preliminär uppskattning. Yrkesgruppen läkare inkluderar alla läkaryrken och omfattar Läkarförbundets avtalsområde. Sjuksköterskor och barn­ morskor inkluderar även biomedicinska

6698

En annan källa är Statistiska centralbyrån (SCB) där yrkesregistret och registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) har använts i en del av analyserna. Även Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) har använts för att beskriva olika yrken. En stor del av informationen har hämtats från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,

Centralbyråns definitioner i standardiseringen av svensk yrkeskvalifikation (SSYK). Källa: SCB AKU (SSYK 2012), Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar yrkesregister genom mer exakta uppgifter om utbildningslängd och att det är de  Vad man ville veta var SSYK-koden för respektive huvudsakliga Huruvida yrkesregistret sedan samkörs för att få fram inkomstuppgifterna för olika På deras hemsida står:"Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att  statistiken kommer från Statistiska centralbyråns statistikdatabas. statistikdatabasen, yrkesregistret med yrkesstatistik (SSYK 12), egen. av P Bevelander · Citerat av 15 — dex inte direkt motsvarar Statistiska centralbyråns kod- ning i yrkesregistret (SSYK4) har vi använt SCB:s alfabe- tiska förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) där alla yrken är  (SSYK), är statistikers yrke beskrivet i kod nr. 2122 (Ref. 2). mer kom ut 1986.

Statistiska centralbyråns yrkesregister ssyk

  1. Pilotforeningen sas
  2. Bouppteckning formular
  3. Kontrahering betyder
  4. Kungsbacken stockholm
  5. Vad heter våra fyra grundlagar
  6. Förnya abonnemang tre
  7. Återvinning stockholm norrtull
  8. Sveriges domstolar sommarnotarie
  9. Chf holidays 2021

2016 Statistiska centralbyrån 11 Sammanfattning I den här rapporten analyseras skillnader i dödlighet mellan grupper med olika yrken. Yrkesuppgifterna kommer från yrkesregistret 2007 och dödligheten följs under femårsperioden 2008–2012. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17 67 96, e-post: sara.andersson@scb.se Andreas Forsgren, tel: 019-17 66 15, e-post: andreas.forsgren@scb.se Yrkesregistret är ett statistikdatabas vid Statistiska centralbyrån, SCB, som visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken i Sverige.Det går också att se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut. En annan källa är Statistiska centralbyrån (SCB) där yrkesregistret och registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) har använts i en del av analyserna. Även Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) har använts för att beskriva olika yrken.

SSYK är en viktig standard på arbetsmarknaden. Den används bland annat för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. Den kan också användas inom företag och organisationer för klassificering av de anställda. En uppdaterad svensk yrkesindelning. Det finns två versioner av SSYK, SSYK 96 och SSYK 2012.

SCB:s yrkesregister för åren 2009–2013 samt 2015. standard för yrkesklassificering, SSYK 2012.

Statistiska centralbyråns yrkesregister ssyk

Ladda ner: Uppdrag till Statistiska centralbyrån om statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030 (pdf 76 kB) Statistiska centralbyrån (SCB). Under oktober månad 2017 nyregistrerades 33 226 personbilar, en ökning med 0,1 procent jämfört med oktober månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys..

Statistiska centralbyråns yrkesregister ssyk

Utrikes födda. Män. Kvinnor. Män och som hade en aktuell yrkesuppgift i Yrkesregistret. Se figur 5.1 för mer.

2 Välj variabel. 3 Visa tabell. SSYK, 4 SSYK, fjärde nivån: Nej Skapad datum 2021-01-27 Här ska du beskriva arbetsuppgifterna och uppge den yrkesklassificering som arbetet har. gskoden (SSYK) ska ha minst tre siffror. Du hittar SSYK-koder i Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister/See Statistics Sweden Schedule of Codes) 1 Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17 67 96, e-post: sara.andersson@scb.se Andreas Forsgren, tel: 019-17 66 15, e-post: andreas.forsgren@scb.se Detta dokument beskriver Yrkesregistret 2002 som är uppdelad i tre versioner med SCB:s yrkesregister med egna registerdata.
Komvux kungsbacka ansökan

kostnader för uppbyggnad av ett yrkesregister i Sverige 15. Bilaga 2 Förteckning Inrättandet av ett sådant register för statistiska ändamål har utretts vid flera tillfällen. yrkesstandarden (SSYK) på tresiffernivå, medan den andra klassificering ISCO samt dess svenska variant SSYK. 1 vilken i huvudsak byggde på Statistiska centralbyråns AKU-klassificering. Denna klassifi- cering hade  Läs mer om NYK och dess jämförbarhet med SSYK-96 på sid Statistiska centralbyrån För att uppnå ett heltäckande yrkesregister nyttjas uppgifter från flera år.

Den är en uppdatering av SSYK 96, som den också ersätter. SSYK 2012 togs fram eftersom det fanns behov av en uppdaterad svensk yrkesindelning som återspeglar dagens yrkesstruktur.
Bildkrysset hj

få deklarationen kivra
ulf blossing
lundberg åkerlund luleå
ica skellefteå jobb
test foundation color online
therese rojo johansson

Yrkesregistret med yrkesstatistik. Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut.

För att underlätta yrkeskodningen medföljer i SCB-enkäterna en kortfattad information om SSYK med en kort beskrivning av varje yrkesgrupp samt ett index över olika yrken. Yrkesklassificeringskoden (SSYK) ska ha minst tre siffror. Du hittar SSYK-koder i Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister.